Головна | Реєстрація | Вхід | RSSП`ятниця, 24.09.2021, 16:15

Сайт вчителя початкових класів Югової Наталі Іванівни

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Творчий звіт

«Повноцінне навчання, тобто навчання, яке розвиває розумові сили і здібності, було б немислимим, якби не спеціальна спрямованість, скерованість навчання – розвивати розум, виховувати розумну людину…»

 

В.Сухомлинський

Світ, у якому ми живемо, дуже швидко змінюється. Ми постійно адаптуємося до життя в ньому. Зміни в суспільному житті й свідомості вимагають забезпечення формування креативної особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його творчих можливостей самовдосконалення.

Основні напрямки освіти в Україні вимагають створення школи, яка має на меті розвиток гармонійно-цілісної особистості, де у центрі уваги – учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями. У сучасних умовах коли початкова школа починає працювати за програмою "Нова Українська Школа", яка передбачає особистісно-орієнтоване навчання та формування компетентностей молодших школярів, актуально звучать цінні дидактичні заповіді В.Сухомлинського: „Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб, розкривши сили і можливості кожної дитини, дати їй радість успіху у розумовій праці... Дитина народжується не з готовими здібностями, а тільки з їх задатками. Тому, якщо створити відповідні умови для розвитку цих задатків то школяр поглиблює їх швидко, невимушено, успішно. Такі діти в подальшому житті стають радісними, щасливими людьми, приносять користь собі і суспільству в цілому”.

Завдання сучасної початкової школи – не просто давати знання, а формувати особистість, яка вміє і хоче вчитися, не боїться висловлювати власну думку, розвиває критичне мислення, навчається бути відповідальним громадянином, займає позицію активного суб’єкта діяльності.

Розвиток творчих, інтелектуальних здібностей – це вміння використовувати знання в нестандартних ситуаціях, розвиток психічних процесів, що включає і розвиток мислення – вміння узагальнювати, перетворювати знання в гнучкі системи, творчо аналізувати ситуацію.

Саме ці аспекти зацікавили мене і спонукали до вивчення та пропагування педагогічної теми „Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей молодших школярів”.

Працюючи в школі понад 40 років, я намагаюся зробити процес навчання цікавим і активним. Тому свою роботу організовую у таких напрямах:

 • створення творчої атмосфери у класі (повага думки кожкої дитини);
 • знання психологiчних особливостей кожної дитини;
 • постiйне єднання традиційного i новаторського в роботі вчителя;
 • опiр на практику, досвiд;
 • постійне самовдосконалення, саморозвиток.

Останнім часом до школи приходять діти, які потребують особливої уваги та індивідуального підходу, що вимагає від вчителя використання нових сучасних технологій навчання.

За час роботи вчителем використовувала такі технології:

 • Технології розвиваючого навчання за системою Д.В.Ельконіна - В.В. Давидова ("Ціле і частини", "Робота над рівнянням", "Робота над задачами", "Створення проблемних ситуацій").
 • Здоров'язберігаючі технології навчання (фізкультхвилинки, ігри, арт-терапія, казкотерапія, хвилинки спостереження за природою, пальчикова гімнастика, звукова гімнастика, дихальна гімнастика).
 • Проектна технологія ("Тварини Червоної книги", "Рослини Червоної книги", "Птахи", "Мешканці Джарилгацької затоки").
 • Технології формування творчої особистості (урок-подорож, творча майстерня).
 • Технологія особистісно- орієнтованого уроку (заохочення, створення яскравих наочно-образних уявлень, навчально-пізнавальна гра, створення ситуації успіху, створення проблемних ситуацій, виконання творчих завдань).
 • Технологія діяльнісного навчання (науково-педагогічна програма "Росток").

Останні 3 роки працюю за науково-педагогічним проектом "Інтелект України". В даному проекті окрім технології ІКТ реалізую закладені в проекті наступні технології:

 • Інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення: робота в групах і парах ("ажурна пилка", "алфавіт", "броунівський рух", "мікрофон", "мозковий штурм", "рольова гра", "драматизація", "вклик", "дерево припущень", "карусель", "тонкі та товсті запитання", "6 капелюхів"); технології навчання в грі,"метод прес", "обери позицію", "метод проектів"; тренінги.
 • Технологія STEM-освіти як провідного тренду модернізації національних освітніх систем високорозвинених країн, метою якої є підготовка фахівців у галузі converging NBICтехнологій.
 • Технологія раціонального читання: "ключові слова", "Питайлик", "Техніка аргументації", "Учитель", уміння створювати власні тексти-розповіді, тексти-описи, тексти-міркування.
 • Технологія повного засвоєння навчальних одиниць.
 • Технологія збагачення освітнього процесу.

Ці технології сприяють розвитку творчих і інтелектуальних здібностей дітей, але урок триває лише 40 хвилин. Тому треба поєднати такі методи та прийоми роботи, щоб зробити навчальний процес максимально ефекивним не забуваючи про індивідуальні особливості кожної дитини.

Своїм педагогічним кредо обрала слова В.О.Сухомлинського – "...Далеко не кожен стане вченим, письменником, артистом, далеко не кожному призначено винайти порох, але майстром у свой справі повинен стати кожен..."., тому що переконана: кожен учень має певні здібності.

Моє завдання – за допомогою власної компетентності, професіоналізму, інтелекту, любові до дітей, а також особистого прикладу розвивати творчі та інтелектуальні здібності, вдосконалювати їх і, як наслідок, отримати інтелектуально розвинену, соціально-мобільну, творчу та здорову особистість.

Моєю метою є:

 • запалити в дитячому серці вогник допитливості;
 • збагачувати знання школярів про природу, суспільне життя, трудову діяльність людей;
 • розвивати різні види пам'яті, уяву, фантазію, увагу, спостережливість;
 • формувати мовленнєві вміння, комунікативно – творчі здібності;
 • пробуджувати інтерес до навчання, робити його цікавим, пізнавальним, розвивальним;
 • розвивати критичне мислення;
 • навчити працювати з навчальною і дитячою книгою;
 • створювати ситуацію успіху для розвитку особистості дитини і надавати можливість кожному вихованцеві відчути радість досягнення;
 • виховувати національну самосвідомість, патріотизм, духовність.

У своїй роботі використовую дані психолого-педагогічної літератури, тому що проблема розвитку творчих і інтелектуальних здібностей дітей хвилювала в різні часи як відомих педагогів (Ю.К.Бабанського, К.Д.Ушинського, О.Я.Савченко, Н.М.Сєдова, В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі, С.Н.Лисенкову, Л.В.Занкова, В.Ф. Шаталова, М.П. Крилевець), передовий досвід котрих використовую, так і дослідників, мислителів, науковців (Л.І.Божович, Л.С.Виготського, А.К.Дусавицького, І.Кона).

Я також користуюсь:

 • Законом України "Про освіту" № 3491-д від 04.04.2016р;
 • Законом України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
 • Законом України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами від 06.09.2018)
 • Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №462, від 20.04.2011р;
 • Навчальними програмами (укладено за Державним стандартом 2011р);
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 04 грудня 2014 року1439 "Про завершення апробації навчально-методичного забезпечення початкової школи за науково-педагогічним проектом "Інтелект України" та розроблення і впровадження проекту в основній школі загальноосвітніх навчальних закладів"
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».
 • Концепцією "Нова Українська Школа".

Постійно знаходжусь у пошуку, відвідую курси за НПП "Інтелект України", семінари, конференції, беру участь у конкурсах, багато читаю фахової літератури, ознайомлююсь з перспективним педагогічним досвідом роботи колег. Завдяки цьому урізноманітнюю свої уроки, поповнюю педагогічну скарбничку інноваційними технологіями для створення оптимальних умов щодо розвитку інтелектуально-творчої особистості.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання:

- з’ясувати суть категорій „здібності”, „творчість”, „інтелектуальні здібності”;

- ознайомитися з формами і методами роботи, які впливають на розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів;

- застосувати на практиці дібрані форми і методи навчання та проаналізувати їхній вплив на розвиток школярів.

Аналіз педагогічної і психологічної літератури показує, що здібності – це індивідуально-психологічні особливості, які сприяють успішності однієї чи кількох видів діяльності, мають компонентну структуру, зосереджують в собі всю психологію людини. Дослідники визначають творчість як процес народження нового, який проходить в людині: створення нових думок, почуттів чи образів, які є безпосередніми регуляторами творчих дій.

Творчість є одним із засобів підвищення емоційного тонусу особистості, закріплення комплексу емоційно-вольової регуляції, а головне — актуалізації позитивної гами переживань, яка супроводжує ефективну працю, переживання радості від зробленого, досягнутого, почуття впевненості у своїх силах, у своєму творчому потенціалі й творчих здібностях, адже саме вони є передумовою динамічності тих знань, якими володіє дитина, а з розширенням цих знань з’являється можливість більш високого рівня прояву новизни, оригінальності.

Висвітливши поняття „здібності” та „творчість” визначимо, що творчі здібності – це індивідуально-психологічні особливості, які дають змогу успішно виконувати творчу діяльність.

Інтелект — це розумовi здiбностi людини, здатнiсть орiєнтуватись у навколишньому середовищi, адекватно його вiдображати, перетворювати, мислити, навчатися, пiзнавати свiт, переймати соцiальний досвiд; спроможнiсть виконувати завдання, приймати рiшення, розумно дiяти, передбачати.

Розвиток iнтелекту залежить вiд природних нахилiв, можливостей мозку, а також соцiальних чинникiв — активної дiяльностi та життєвого досвiду.

Структуру iнтелекту складають такi психiчнi процеси:

Увага — психiчний процес створення людиною на основi її попереднього досвiду образiв, об’єктiв, якi вона безпосередньо не сприймає i не сприймала. К. Д. Ушинський колись правильно зазначив, що увага це «ті двері, через які проходить все, що входить в душу людини із зовнішнього світу».

Сприймання — психiчний процес вiдображення в мозку людини предметiв та явищ у цiлому, в сукупностi всiх їхнiх якостей та властивостей при безпосереднiй дії на органи чуття.

Пам’ять — це запам’ятовування, збереження і, згодом, вiдтворення людиною власного досвiду в актуальнiй ситуації.

Мислення — активна пiзнавальна дiяльнiсть суб’єкта, що необхiдна для його повноцiнної орiєнтації в навколишньому природному i соцiальному середовищi.

Мовлення — реальний процес оперування мовою, процес iндивiдуального засвоєння понять, у результатi якого поняття можуть набувати рiзноманiтного значення.

Отже, з’ясувавши суть категорій „здібності”, „творчість”, „інтелектуальні здібності” доходимо висновку, що розвиток творчих та інтелектуальних здібностей в початковій школі є найбільш ефективним для забезпечення різнобічного розвитку учнів.

З метою реалізації методичної проблеми забезпечую:

1. Творчий характер та емоційність навчання.

2. Диференціацію завдань з урахуванням вікової категорії.

3. Підвищення мотивації та стимулювання навчальної діяльності шляхом пропозиції проблемних ситуацій та завдань відповідно до інтересів учнів.

4. Розвиток логічного мислення учнів, спроможності до самореалізації та самоосвіти.

5. Використання різноманітних форм, методів, прийомів організації навчально-виховного процесу з урахуванням здібностей учнів.

Працюючи за науково-педагогічним проектом "Інтелект України" обов'язково застосовую такі методи та форми роботи, які закладені в логіці викладання предметів даного проекту. Розробники «Інтелекту» відзначають, що націлений проект не на насичення поглибленими знаннями, а на придбання навичок творчого мислення, роботи з інформацією, самооцінки і самоконтролю.

Дана програма дає змогу сформувати в учнів цілісний науковий світогляд, загальнонаукові, навчальні, загальнокультурні, технологічні, комунікативні і соціальні компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами навчально-пізнавальної і практичної діяльності.

У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня.

Важливим моментом проекту є формування емоційно-позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо…Саме ці нетрадиційні методи та форми сприяють зацікавленню дітей, отриманню і засвоєнню знань у динаміці та співпраці.

Проект "Інтелект України" насичений різноманітними цікавими технологіями, зокрема на кожному уроці застосовується технологія ІКТ. Однією з найефективніших з них я вважаю технологію раціонального читання. Першокласники, вже на початку жовтня, знають весь алфавіт, вчаться читати цілими словами, виконують низку вправ на розвиток пам'яті, уваги, логіки. Розвиток навички швидкого, вдумливого читання здійснюється за допомогою:

 • вправи "Повітряні кульки" (на матеріалі наукових термінів);
 • вправи "Сорока і черепаха" ─ уведення дитини в зміст наукового тексту;
 • вправи "Фотоапарат", "Презентація Мудрої Сови" дають можливість збагачення лексичного запасу учня та подають необхідні наукові знання,
 • вправи "Ключові слова" - уміння обрати головне;
 • вправи "Питайлик" - робота над текстом;
 • вправи "Техніка аргументації" - дати відповідь на запитання словами тексту;
 • вправи "Учитель" - формувати вміння ставити питання;
 • вправи "Озвуч мультфільм" - розвиває вміння знаходити в тексті потрібний уривок та прочитати його.
 • практичні роботи та дослідження – це практичне втілення здобутих теоретичних знань.

Предмет "Навчання грамоти" поділяється на три взаємопов’язаних періоди: навчання грамоти з використанням аналітико-синтетичного методу та методу цілих слів, навчання грамоти з використанням аналітико-синтетичного, генетичного методів і методу цілих слів, навчання грамоти з використанням аналітико-синтетичного, алфавітного методів і методу цілих слів. Логічна і цікава побудова уроків, які насичені різними видами вправ ("Алфавіт", "Буквоїд", "Гелікоптер", "Папуга", "Розумник і розумниця", ігрова сторінка), коли діти мають можливість попрацювати з плакатами та ілюстраціями, переглянути цікаву презентацію чи відео, поспівати та порухатись - що є запорукою успішної роботи.

Уроки математики побудовані за таким планом: тема, актуалізація, проблема, закріплення (повторення “дальнє”, “середнє”, “ближнє”; це практичні дії, це уроки на яких “я дію, я розумію, я аналізую, синтезую, застосовую”). Під час уроку діти в цікавій формі знайомляться з математичними термінами, поняттями, геометричними фігурами. У проекті передбачено наявність довідника "Інтелект-карти", збірки математичних завдань, такі як "Математичні конкурси від Карича" та інші. Оцінювання засвоєних знань і умінь здійснюється в процесі повторення й узагальнення - виконання «Великих перегонів» на кожному уроці, які дозволяють усім учням самостійно попрацювати, а вчителю оцінити рівень знань дітей, побачити ефективність уроку.

Уроки еврики - це уроки відкриття нового та вияв свого креативного мислення. На уроці діти розв’язують різноманітні задачі, які вимагають уміння виділяти головне, бачити взаємозв’язок, проявляти математичні здібності тощо. Найголовнішою особливістю уроків еврики є те, що на них створюються ситуації, які сприяють творчості та ідеям розв'язання проблем, діти розробляють алгоритм вирішення творчих задач та стають винахідниками. Діти вчаться бачити нове у звичайних речах. Даний урок дійсно демонструє наскільки наші діти сучасні, яку вони мають багату фантазію, адже розв’язуючи винахідницькі задачі кожного уроку, вони вчаться послідовно розмірковувати, але при цьому знаходити дивовижні результати під час активних роздумів. І, звичайно, свої творчі навички учні можуть проявити під час створення казок та малювання незвичайних предметів.

Предмет «Людина і світ» готує учнів до цілісного сприйняття навколишнього світу, коли природа виступає як цілісний системний об’єкт. Початок кожного уроку - маленьке дійство, адже прилітає Центаврик, який ставить проблемна питання та активізую учнів, мотивує їх плідно працювати. На уроці учні мають змогу не лише прослухати новий матеріал і переглянути цікаве відео, а й виконати відомі їм вправи, такі як «Повітряні кульки» та «Фотоапарат», які дозволяють краще закріпити новий матеріал. А завершення уроку – «Зоряні перегони», які включають низку питань, а потім об’єднуючі відповіді-букви у вірній послідовності учні мають скласти тематичне слово. Також, на учнів чекає робота з картою, яка змінюються та ускладнюється, виконання роботи передбачає знання учнів з тем, аби мати змогу знайти вірний материк, країну, обвести кордон тощо.

Особливими є уроки "Навчаємось разом". Ці уроки мають надзвичайно важливу місію - збереження в учнів позитивного ставлення до школи, стійкої мотивації до учіння і формування в учнів ключової компетентності «уміння учитися». Усі завдання ("Піктограми", "Віднови побачене", "Ребуси", "Кола на воді", "Вилучи зайве", "Вправи з сірниками", тощо) спрямовуються на становлення учня як суб’єкта спільної навчально-пізнавальної діяльності, мають на меті пізнання дітьми соціальною ролі «Я – учень», формування в них психологічної установки на навчання, а також уміння розв’язувати навчальні завдання, працюючи разом з іншими учнями (в парі, в групі).

Окремо слід виділити і те, що автори попіклувались і над тим, щоб навчити дитину вірно працювати з книгою, уміти працювати з текстом, знаходити головне (алгоритм роботи з книгою, алгоритм роботи над домашнім завданням, алгоритм написання різних видів тексту, тощо).

Як показала практика роботи з учнями, ці завдання впливають на розвиток пам’яті (рухової, короткочасної, словесно-логічної, зорової, слухової), уваги (стійкість уваги, обсяг), спостережливості, уяви, кмітливості, мислення (образного, логічного), мовлення, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку, адже діти навчаються пізнавати себе, виражати свою думку та проявляти свої інтелектуальні та творчі здібності.

Ці завдання можна використовувати на різних етапах уроку, оптимально поєднавши з формами організації навчального процесу, що дасть можливість працювати з дітьми з різним рівнем обдарованості, активізувати та стимулювати пізнавальну діяльність; оптимізувати спілкування в процесі взаємодії; позбавити напруження, підсилити інтерес до навчального матеріалу.

У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня.

Наступна сторінка

Форма входу
Пошук
Календар
«  Вересень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz