Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 16.10.2021, 18:06

Сайт вчителя початкових класів Югової Наталі Іванівни

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог документів

Головна » Статті » Виховна робота » Педвсеобучі

Педвсеобуч

Мета: Нагадати батькам  Конституцію нашої країни (статті про права та обов'язки дитини); та «Декларацію прав дитини»;

Звернути увагу батьків на форми і методи виховання прав і обов’язків у дітей; Спонукати до виховання у дітей людяності, ввічливості, чесності, поваги до інших людей та до законів нашої країни.

Обладнання: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, буклет «Права дитини», вірші, анкети.

Підготовка до педвсеобучу:

1.  Проведення конкурсу малюнків «Як я допомагаю мамі»

2.  Проведення анкетування учнів початкових класів школи

3.  Зйомка фільму «Як я знаю свої права та обов’язки»  (Додаток 1)

4.  Складання та оформлення буклету «Права дитини» (Додаток 2)

5.  Підготовка пам’яток для батьків з правового виховання дітей (Додаток 3)

 

План

І. Вступне слово вчителя.

ІІ. Фільм «Як я знаю свої права і обов'язки».

ІІІ. Виступи батьків-консультантів.

ІVВиступи гостей.

V.  Анкетування учнів початкової школи.

VI.  Вручення батькам пам’ятки з правового виховання дітей.

 

Вчитель:  Тема нашого педвсеобучу «Права і обов'язки дітей в сім’ї». А що означають ці слова?

Сім'я – осередок суспільства, своєрідний колектив, що організований зовсім інакше ніж шкільний. Члени сім’ї, різні за віком, часто і за професією, мають родинні зв’язки. Взаємини членів сім’ї  будуються на взаємній любові, повазі, підтримці у всіх справах. Спілкування дітей у сім’ї з батьками, старшими братами і сестрами, дідусями і бабусями збагачує життєвий досвід дітей, дає їм перші моральні уроки.

Одне із першочергових завдань сім’ї – забезпечення фізичного розвитку дитини, прищеплювання санітарно-гігієнічних навичок. Сюди входить турбота батьків про нормальне харчування дитини, що забезпечує зріст, розвиток і правильне формування організму.

Рішення задач морального виховання дитини йде на основі й у зв'язку з інтенсивним її розумовим розвитком, показниками якого є конкретні дії та мова. Завдання морального виховання в молодшому шкільному віці ускладнюються. Батьки разом зі школою цілеспрямовано формують навички свідомої дисципліни, почуття відповідальності за доручені справи, які допомагають дитині берегти час, розумно його витрачати. Заняття у школі, стосунки з однолітками, учителями сприяють подальшому розвитку в молодшого школяра умінь і навичок культурного поводження: діти вчаться поважати оточуючих, строго ставитися до себе, до свого зовнішнього вигляду, не допускати розбіжності слова і справи, дотримуватися прав та виконувати свої обов'язки. Працьовитість людини є вищим моральним показником особистості, яка формується.

Права дитини виписані у Конвенції ООН про права дитини. Головним завданням даної Конвенції є забезпечення дітям особливого піклування та допомоги, надання необхідного захисту і сприяння сім'ї як основному осередку суспільства та природному середовищу для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей. Конвенція визнає, що дитині для повного та гармонійного розвитку необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння, дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі ідеалів, проголошених у Статуті ООН, і особливо в дусі миру, гідності, терпимості, свободи, рівності та солідарності.

Відповідно до ст. 1 Конвенції дитиною є кожна людська істота, що не досягла 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше.

Держави-учасниці Конвенції зобов'язалися забезпечити такі права дитині: право на життя, на виживання і здоровий розвиток; на ім'я та набуття громадянства; право знати свої батьків і право на їх піклування; право на збереження індивідуальності; право не розлучатись з батьками всупереч їх бажанню; право на возз'єднання з сім'єю, що перебуває в іншій державі; право залишати будь-яку країну і повертатися у свою країну; право на захист у разі незаконного переміщення та неповернення із-за кордону; право вільно висловлювати свої погляди з усіх питань; свободу думки, совісті, релігії; свободу асоціацій та мирних зборів; право на повну інформацію, що сприяє благополуччю дитини, право на користування послугами системи охорони здоров'я, право на охорону сімейного та особистого життя; право користуватися благами соціального забезпечення; право на освіту; право на захист від економічної експлуатації; право на захист від незаконного зловживання наркотичними засобами і психотропними речовинами, від усіх форм сексуальної експлуатації і сексуальних розбещень; право на гуманне поводження, на захист від незаконного чи свавільного позбавлення волі.

Конвенцією проголошений принцип рівної відповідальності обох батьків і законних опікунів за виховання дитини; встановлено обов'язок держави щодо піклування, заохочення та забезпечення прав дитини.

В основному документі України – Конституції – прописані права і обов'язки громадянина України.

Статус громадянина складається не лише з прав і свобод, оскільки до нього входять також і конституційні обов'язки людини й громадянина, закріплені у ст. 65— 68 Конституції України. Це обов'язки додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права й свободи, честь і гідність інших людей; захищати Вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність; шанувати державні символи; сплачувати податки і збори в порядку й розмірах, встановлених законом; не завдавати шкоди природі, культурній спадщині та відшкодовувати завдані їм збитки. Ці обов'язки спрямовані на забезпечення реалізації всіх видів прав і свобод кожної особи, що проживає в Україні.

Загальна декларація прав людини (Прийнята Генеральною Асамблею ООН 10грудня 1948 р.)

Генеральна Асамблея проголошує цю загальну Декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави, з тим щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню шляхом національних міжнародних прогресивних заходів загального та ефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав — членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією.

Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

Стаття 2. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища.

Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення людей на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті.

Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.

Стаття 5. Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.

Стаття 6. Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.

Стаття 7. Усі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації.

Стаття 22. Кожна людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримки її гідності і для вільного розвитку її особи праву економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави.

Стаття 28. Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в цій Декларації, можуть бути повністю здійснені.

I.  Вчитель: Підводячи підсумок хочеться зазначити, що кожна дитина має знати свої права та вміти їх відстоювати. Тож пропоную Вам переглянути фільм за участю дітей 3-А класу, який так і називається «Як я знаю свої права і обов'язки».

Перегляд фільму «Як я знаю свої права та обов’язки»

Учень 1: Щедре сонце палає

      Над пробудженим світом,

      Квіти й трави цвітуть

      У ранковій росі.

      Досить світла й тепла є

      Всім без винятку дітям,

      Щоб зростали й раділи,

       І сміялися всі!

Учень 2:  Кожна дитина має право на життя!

Учень 3: Молода Вкраїна і дитя

      Ви в цей світ прийшли, як майбуття,

      Янголята від добра і ласки.

      Ледь початий, світлий лан життя —

      У гостях, у мрії та у казки.

Учень 4: Кожна дитина має  право на охорону здоров'я!

Учень 5: Як мені вас не любити.

      Рідний батько й ненька?

      Батько розуму навчає.

      Мати приголубить.

      Ніхто мене так на світі

      Як ви не любить!

            Учень 6: Кожна дитина має право на любов і піклування!

            Учень 7: Дай знання нам, школо-мати, —

      Щонайсильнішу зброю в руки.

      Вчи нас зло перемагати

      І в душі повік тримати

      Світло правди і науки.

            Учень 8: Кожна дитина має  право на освіту!

            Учень 9: Моя Україна — широкі простори:

      Поля і левади, долини і гори...

      Молитва і пісня, і слово натхненне,

      З чого почалась Україна для мене?

      Чи з пісні тієї, що в небо злітає,

      Чи з рідної мови, що звуками грає?

      А чи з Отче наша, що мати навчає?

Учень 10: Кожна дитина має право на свободу думки, совісті і релігії.

Учень 11:   У серці вдячність я проніс.

То хліб. Домашній добрий хліб.

Хмільний. Гарячий. Щойно з печі.

На рушнику у літній вечір

Пашить, як сонце на столі.

Тривкішого і не знайти.

Учень 12: Зустрівся з горем чи бідою —

         Цілушку з їж, запий водою,

         Та й будеш сильний цілий день.

Учень 13: Кожна дитина має  право на достатнє харчування і чисту воду!

Учень 14:   Що дитині треба ?

Дім красивий білий

І, як світлий образ.

Мами погляд добрий.

И батька дорогого

Чути добре слово.

Ще дитині треба

Неба голубого,

А ще було б добре

Мати сестру й брата.

І у кожнім домі

Музики багато.

            Учень 15: Кожна дитина має право на необхідний життєвий рівень і всебічний Розвиток!

            Учень 16:    До інформації доступ ми маємо,

З нею знайомимось, потім вивчаємо,

Опрацювавши, зліва і справа

Стає нам по силі будь-яка справа.

            Учень 17: Кожна дитина має  право на доступ до інформації і вільне висловлення своїх думок!

            Всі учні: На підсумок можем одне лиш сказати:

      Що кожна дитина права мусить знати!

             Вчитель: Кожна людина має не тільки права, але й обов'язки перед суспільством, у якому живе і повинна поводитися так, щоб її права і обов'язки не заважали правам і свободам інших людей.

Визначення обов’язків дітей:

1.   Бути чесним, чуйним, добрим, людяним.

2.    Не бийся (бійка показує, що ти не можеш по-дорослому вирішити проблему). Спробуй переконати товариша.

3.    Допомагай друзям.

4.    Ділися книгами, посібниками, журналами.

5.    Не кричи, вислухай товариша.

6.    Людина починається з добра.

 

VАнкетування учнів початкової школи 

1.    Анкета для учнів 1-2 класів:

1. Якщо мені треба когось покликати, я не кричу на весь клас.

2. Не ображаю менших.

3. Мирно граюся з друзями.

4. Поважаю працю чергових.

5. Завжди вітаюся з товаришами.

6. Не гніваюся, коли програю у грі.

7. Чемно розмовляю з однокласниками.

8. Готовий допомогти товаришеві.

 

(Діти підраховують кількість позитивних і негативних відповідей, роблять висновки).

Учні 1-х та 2-х класів звернули увагу на питання 5, 6, 7.

2.     Анкета для учнів 3-4 класів:

1) Чи знаєш ти, які документи свідчать про твої права? (вкажи їх)

2) Які права дитини ти знаєш?

3) Чи повинна людина поважати права інших людей?

4) Згадай обов’язки, що стоять перед тобою і чи виконуєш ти їх?

5) Чи знаєш ти, куди можна звернутися за допомогою, у випадку, якщо порушили твої права?

Учні 3-х та 4-х класів показали свою обізнаність з державним документом – Конституцією та Конвенцією ООН про права дитини; звернули увагу на обов’язки та їх виконання. Всі учні знають куди треба звернутися за допомогою, якщо порушили їх права.

VI.  Вручення батькам пам’ятки з правового виховання дітей.

1. Радійте успіхам дитини, любіть її та піклуйтесь про неї.

2.  Обов’язково слідкуйте за повноцінним харчуванням дитини, її здоров'ям та вчасно звертайтесь за медичною допомогою.

3.  Ніколи не примушуйте дитину робити щось проти її волі, не кривіть і не зневажайте її.

4. Ніколи не карайте дитину працею.

5.  Обов’язково розповідайте дітям про свою виробничу і громадську діяльність, про працю своїх товаришів, яких вони знають.

6. Дозволяйте дитині вільно висловлювати свої погляди та заохочуйте її починання.

7. Сприяйте активній участі дитини у справах, які проводяться в школі, класі. Поєднуючи її право на освіту, відпочинок та дозвілля.

8. Намагайтеся самі надавати класові та школі посильну допомогу. Вона матиме позитивний вплив на дитину.

Вчитель:  Вірш «Твори добро»

Ти добро лиш твори повсюди.

Хай тепло твої повнить груди.

Ти посій і доглянь пшеницю.

Ти вкопай і почисть криницю.

Волю дай, погодуй пташину.

Приласкай і навчи дитину.

Бо людина у цьому світі,

Лиш добро повинна робити!

(Л.Іванкова)

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Педвсеобучі | Додав: Сула (15.01.2014)
Переглядів: 2265 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz